Avsnitt 103 Saknar paleo vetenskaplig grund? Vi svarar på kritik mot paleo och AIP

I detta avsnitt diskuterar vi den kontroversiella granskningen av paleokost och evolutionärt perspektiv som föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) presenterade förra veckan. VoF har utsett två företag, Paleo Institute och Swedish Paleo, som båda förespråkar paleokost till ”Årets förvillare 2023”.

Vi går igenom argumenten i VoFs motivering och ser att den är fylld av en rad missförstånd och felaktigheter. Att VoFs pressmeddelande citerats helt okritiskt av Dagens nyheter är extra allvarligt, då det riskerar att skada trovärdigheten för kostupplägg som har potential att hjälpa många människor.

Lyssna på avsnittet

Prenumerera på ”Paleoteket” i din podcastapp:

Du kan också lyssna direkt här:

Sammanfattning

Vi går igenom argumenten i VoFs motivering och ser att den är fylld av en rad missförstånd och felaktigheter. Att VoFs pressmeddelande citerats helt okritiskt av Dagens nyheter är extra allvarligt, då det riskerar att skada trovärdigheten för kostupplägg som har potential att hjälpa många människor.

Dagens sjukdomsbild, med en ökande frekvens av sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och inflammatoriska tillstånd, pekar på en mismatch mellan vårt genetiska arv och den moderna livsstilen. 

Vi betonar vikten av objektiv och vetenskapligt baserade råd inom kost och hälsa. Kostråd som inte tar hänsyn till själva grunden för människans utveckling, alltså evolutionen, kan inte betraktas som varken vetenskapliga eller vederhäftiga. Detta grundperspektiv kompletteras sedan med klinisk forskning, i den mån detta finns tillgängligt, observationsstudier och beprövad erfarenhet.

Vi diskuterar vidare varför det är viktigt att hälso- och sjukvården börjar omfamna ett mer evolutionärt perspektiv på kost och livsstil för att förbättra folkhälsan och minska beroendet av läkemedel. Vi efterfrågar också ökad finansiering till klinisk forskning på just kost, för att möta både de behov vi själva ser samt VoFs krav på ”välgjorda studier över längre tid på många individer” – något som främst läkemedelsbolagen idag har ekonomiska muskler att genomföra.

Relevant lyssning och läsning hos oss

 

Forskning

Beprövad erfarenhet och vittnesmål

Våra böcker

Förslag till fördjupad läsning

  • Francis, Keith A. ”Charles Darwin and the Origin of Species.” 2006.
  • Gluckman, Peter, et al. ”Principles of Evolutionary Medicine.” 2016.
  • Hills, Catherine. ”The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution.” 1992.
  • Hultén, Karl och Norman, Anna-Maria, Autoimmun handbok (2019). OBS! Vår egen bok
  • Gräslund, Bo. ”De första stegen: Urmänniskan och hennes värld.” 2001.
  • Lindeberg, Staffan, Maten och folksjukdomarna – ett evolutionsmedicinskt perspektiv
  • Lindeberg, Staffan. ”Paleolitisk kost och evolutionsmedicin: Nyckel till västvärldens sjukdomar.” Läkartidningen 102.26-27 (2005): 1976-8.