Forskningsstudie om kost vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Nyligen genomfördes en klinisk studie, om inflammatoriska tarmsjukdomar och kost- och livsstilsupplägget kallat det autoimmuna protokollet (AIP, autoimmun paleokost), vid ett sjukhus i Kalifornien. Efter bara sex veckor så var resultatet att 11 av 15 personer var i remission, det vill säga att symtomen hade avtagit eller helt försvunnit.

Upplägg

I studien deltog 15 patienter med pågående inflammatorisk tarmsjukdom. 9 personer hade Crohns sjukdom och 6 personer hade Ulcerös kolit (UC). Elva av deltagarna var kvinnor och fyra var män. De som fick delta i studien skulle ha inflammerad tarm, och detta kriterium bedömde man genom att mäta ett protein som heter Calprotectin. Det är ett Ca-bindande protein som finns i neutrofila granulocyter, som när tarmen är inflammerad migrerar ut i tarmen. Vid aktiv sjukdom har personer med Crohns eller Ulcerös colit förhöjda värden av Calprotectin. När värdena går ner så vet man att tarmen kommer att läka ut och när de går upp så förutspår det skov.

Resultat

Efter bara sex veckor så var resultatet att 11 av 15 personer var i remission. Detta är är en medicinsk diagnostisk term som beskriver att symtomen delvis avtagit eller helt försvunnit. För att bedöma detta använder man två olika metoder Harvey-Bradshaw index (HBI) för Crohns sjukdom och Partial Mayo Scoring Index för Ulcerös kolit. Man gjorde två mätningar, en vid 6 veckor och en vid tre månader. Samtliga indikatorer förbättrades drastiskt till vecka sex och hölls låga på samma nivå i tre månader. AIP funkade lika bra på Crohns och Ulcerös kolit.

Av de fyra deltagare som inte blev återställda var det en patient som hade fått återkommande symtom i samband med operation och denna patient hade HBI 7-11 och alltså fortsatta symtom från magen, men blev dock fri från ledsmärtor. Två andra patienter kom inte till uppföljningen och föll därför bort och en med ulcerös kolit hade fortfarande milda symtom.

Alla sex patienter med ulcerös colit hade aktiv sjukdom och fem av sex hade förhöjt calprotectin. Calprotectin gick i genomsnitt ner från 471 till 112 efter tre månader.  

Läkemedel

Under studien uppmanade man deltagarna att inte ändra sina läkemedelsintag. Men ändå så slutade 1 deltagare att ta mesalamin (Asacol / Pentasa) under inrådan av läkare. Denna patient  uppnådde ändå remission vid vecka 6. En annan slutade på egen hand mesalamin (Asacol / Pentasa) men gick ändå från mayo score 5 till 0, alltså fulltständig remission. Två av tre som gick på steroidterapi kunde sluta med sina läkemedel och uppnådde ändå mayo clinic score 0 på sex veckor. Sammantaget visar det här två saker. Man kan ta läkemedel och ändå uppnå fullständig remission på AIP. Och det visar också att i fyra fall där man slutat med eller minskat på läkemedel så har man ändå uppnått remission. Kosten löste det som läkemedlen inte rådde på i detta fall.

Läkemedel som deltagarna använde under studien
  • Biologiska läkemedel (7 deltagare)
    • 2 personer:  infliximab, (Remicade)
    • 2 personer adalimumab (Humira)
   • 1 person:  vedolizimab (Entyvio)
 • 1 person: vedolizimab + thiopurine
 • 1 person: vedolizimab + Metotrexat
 • Immunmodulerande (2 deltagare)
 • Mesalazin (Pentasa, Asacol) (7 deltagare)
 • Systemiska steroider (3 personer)

Nu väntar vi på kliniska prövningar som är randomiserade och med kontrollgrupp. Denna studie hade ingen kontrollgrupp, men det lär komma efter resultat som den här. Mycket roligt att se fram emot på forskningsområdet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *