Avsnitt 107 AIP vid reumatism (Reumatoid Artrit, RA) – ny pilotstudie visar lovande resultat

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna i Sverige och i många andra västländer. Symtomen är svullna, ömma och/eller stela leder. I avsnitt 107 av podden Paleoteket presenteras en lovande pilotstudie från år 2023 som utforskar effekterna av AIP (autoimmunt protokoll/autoimmun kost) vid behandling av reumatoid artrit. Denna studie är en i raden av mindre studier som visar oerhört lovande resultat när det gäller att förbättra livskvaliteten för hundratusentals människor med autoimmun sjukdom.

Lyssna på avsnittet

Prenumerera på podcasten ”Paleoteket” i valfri podcast-app.

 • Lyssna på Apple podcast (och lämna gärna en recension i appen)
 • Lyssna på Spotify
 • Sök på ”Paleoteket” i valfri podcast-app
 • Eller lyssna här nedan.

Avsnittet publiceras lördag 2:a mars 2024

 

Podcast-anteckningar:

 

Bakgrund och tidigare forskning

AIP är ett specialanpassat kostupplägg för individer med autoimmuna sjukdomar som är baserat på paleokost. I tidigare avsnitt har vi berättat om forskningen kring AIP och dess inverkan på olika autoimmuna sjukdomar. (se länkar sist i texten). Vi fördjupar oss om AIP i flera av våra böcker och du kan också läsa om AIP i detta blogginlägg.

 

Den aktuella studien

Denna nya studie, ledd av Julian McNeill och kollegor vid Auckland University, Nya Zeeland, undersökte AIP-kostens effektivitet för personer med reumatoid artrit. Studiens titel är, ”What Is the Efficacy of the Autoimmune Protocol (AIP) Diet in People with Rheumatoid Arthritis? A Mixed-Methods Pilot Intervention Study”, inkluderade en kontrollperiod på fyra veckor följt av en åtta veckors period där deltagarna följde AIP-kosten.

 

Mätning av effekten på symtomen

Innan vi går direkt in på resultaten så ska vi tala lite om vad forskarna använde för mätvärden. För att mäta effekten av kosten användes något som  kallas RAPID3 och det är ett sammansatt index som mäter fysisk funktion, smärta och livspåverkan vid reumatoid artrit. Det finns fyra svårighetsgrader:

 • Hög: Mer än 12 poäng.
 • Måttlig: Mellan 6.1 och 12 poäng.
 • Låg: Mellan 3.1 och 6 poäng.
 • Nära remission: 3 poäng eller mindre.

För att få vara med i studien krävdes att patienterna skulle få en stabil läkemedelsbehandling och man skulle dessutom inte äta någon form av paleokost eller AIP kost eller liknande sedan tidigare. Man skulle äta helt utan restriktioner alltså.

Resultat 

Deltagarna rapporterade märkbara förbättringar i tre huvudområden: trötthet, sömn och smärta. 

 • Trötthet:
  • Före AIP: Deltagarna upplevde betydande trötthet, med ett medelvärde på 4.44.
  • Efter AIP: Tröttheten minskade till ett medelvärde på 1.11 Ett värde på mindre än 3 indikerar klinisk remission! Detta indikerar en dramatisk förbättring i energinivåer och förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Sömn:

 • Före AIP: Medelvärdet för sömnproblem var 3.77 på en skala från 0 till 10.
 • Efter AIP: Det förbättrades till 1.22 vilket tyder på färre sömnstörningar och bättre sömnkvalitet. Även det värdet tyder alltså på klinisk remission 
 • Smärta:
  • Före AIP: Deltagarna rapporterade en smärtnivå på 3.27 
  • Efter AIP: Smärtan minskade till ett medelvärde på 1.38 vilket indikerar en betydande lindring. Även detta i nivå med klinisk remission

Studiens resultat

Resultaten visar alltså på märkbara förbättringar på  tre nyckelområden: trötthet, sömn och smärta. Deltagarna rapporterade en drastisk minskning av trötthet, färre sömnproblem och en tydlig minskning av smärta. Dessa förbättringar indikerar att AIP-kosten kan vara en värdefull kompletterande behandling för personer med reumatoid artrit.

 

Trots de positiva resultaten betonas det att detta är en pilotstudie med en begränsad deltagargrupp. Ytterligare forskning är nödvändig för att bekräfta resultaten. Finansiering och resurser för forskning kring AIP och andra liknande kostplaner är avgörande för att kunna erbjuda hopp och förbättrad livskvalitet till individer som lider av reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar. Vi vill inte överbetona studiens fynd, men den ligger i linje med vår erfarenhet också. 

 

Framtidsutsikter 

Denna studie är ett lovande steg framåt i forskningen kring AIP och dess potential att behandla autoimmuna sjukdomar. Studier pågår för att utforska AIP-kostens effekter på andra tillstånd som eksem och psoriasis. Vi hoppas kunna presentera ytterligare data och analys i framtida podcastavsnitt.

 

Länkar till studien

 • McNeill, Julianne, et al. ”What Is the Efficacy of the Autoimmune Protocol (AIP) Diet in People with Rheumatoid Arthritis? A Mixed-Methods Pilot Intervention Study.” Medical Sciences Forum. Vol. 18. No. 1. MDPI, 2023. [Läs mer här](https://www.mdpi.com/2673-9992/18/1/10)

Fler podcast-avsnitt eller blogginlägg som kan intressera dig