Avsnitt 43 Viktiga principer – när du ska läka från autoimmun sjukdom, magbesvär eller inflammation

I det här avsnittet går Karl Hultén igenom nio viktiga principer som det är viktigt att förstå när man vill använda kost och livsstil för att bygga hälsa och minska symtom av autoimmun sjukdom, inflammation, magbesvär eller allergi. Principerna kommer från Autoimmun handbok.

Lyssna på podden

Du kan lyssna gratis på podden, och du kan göra det på följande sätt:

 1. Prenumerera gratis på podden Paleoteket i din podcast-app. Klicka då här (om du har en podcast-spelare öppnas den) eller sök på ”Paleoteket – läkande kost och livsstil” i din podcast-app.
 2. Lyssna i en spelare på vår hemsida: klicka här (så öppnas en ny flik).

Sammanfattning av de viktiga principerna:

 1. Individanpassning är nyckeln till framgång: Det finns betydande individuella skillnader när det gäller vilken kost och livsstil som är optimal. Genom självexperiment lär du dig hur just din kropp reagerar på olika livsmedel och livsstilsförändringar. Med denna kunskap blir ditt framtida kostupplägg effektivare, lättare att följa och mer långsiktigt. 
 2. Symtomlindring är högsta prioritet: Om ett livsmedel medför försämrade symtom är det inte hälsosamt för just dig. Dina symtom är viktigare än intag av påstått nyttiga livsmedel.
 3. Reaktioner mot livsmedel: Överkänslighetsreaktioner mot livsmedel kan försämra symtomen av autoimmun sjukdom. Du bör därför undvika livsmedel du är känslig mot för att minimera dina symtom.
 4. Fokus på näring: Ditt immunförsvar är beroende av vitaminer och mineraler. Inkludera därför näringsrika livsmedel som inälvsmat, fisk och skaldjur då dessa fyller dina näringsbehov och lägger grunden för ett friskt immunförsvar.
 5. Biologisk krigföring: En rad vanliga livsmedelsväxter bär på biologiskt aktiva ämnen som fungerar som växtens biologiska försvar mot insekter, sjukdomar och parasiter. Det skyddar dem också från att bli uppätna av djur och människor. I vissa fall kan dessa ämnen försämra din immunhälsa och maghälsa.
 6. Individanpassa fiber- och kolhydratintag: Det är viktigare för digatt minimera inflammation, än att få i dig mycket fiberrika grönsaker. Olika individer behöver dessutom olika mängd kolhydrater för att uppnå god blodsockerkontroll och immunhälsa.
 7. Probiotika: Flera olika probiotiska stammar kan minska symtom genom att förbättra maghälsan.Stödet i forskningen är mycket gott och biverkningarna är få eller saknas helt. Ibland fungerar inte en viss probiotika för en viss individ, men detta kan enkelt testas genom bokens metodik.
 8. Värdering av forskning: Kost och livsstilsfaktorer som är i linje med ditt evolutionära arv kan betraktas som harmlösa tills motsatsen är bevisad. Däremot kan faktorer som är evolutionärt nya betraktas som skadliga tills motsatsen är bevisad.
 9. En god blodsockerkontroll: Om ditt blodsocker ständigt är för högt leder det ofelbart till dysbios, inflammation och en försämrad symtombild. Därför gäller det att ta reda på vilken mängd och vilka källor till kolhydrater som passar just din kropp.

Vill du veta mer?

Vill du fördjupa din förståelse kring immunförsvar, maghälsa och AIP (autoimmun kost) kan du läsa vår nya bok Autoimmun handbok – för dig med inflammation, magbesvär, allergi eller autoimmun sjukdom. Läs mer om boken eller köp den direkt via adlibris (affiliate-länk).