Mat och symtomdagbok

Mat- och symtomdagbok är ett ovärderligt verktyg för dig som gör en kostförändring, oavsett vilket typ av kost som testas. Det är en häftad skrivbok i A4-format, som ska vara lätt att bära med i väskan samtidigt som den ger tillräckligt med utrymme att skriva på. Många av våra läsare, lyssnare och klienter som gör en kostomläggning har efterfrågat just detta, så det känns roligt att ni kunna erbjuda det.

Om boken

Mat- och symtomdagboken är ditt främsta hjälpmedel när du gör en kostomläggning i syfte att nå en bättre hälsa. Du skriver i dagboken varje dag och bokens struktur hjälper dig att upptäcka hur dina symtom och ditt välbefinnande påverkas av specifika livsmedel. Den lär dig också hur mycket du behöver sova och hur psykisk stress påverkar dina symtom.

Den senaste forskningen visar att matallergier och intoleranser kan bidra till inflammation, hjärndimma, IBS, magbesvär, läckande tarm, huvudvärk, hudutslag, trötthet, hösnuva och till och med autoimmun sjukdom. Några av de vanligaste bovarna är gluten och mejeriprodukter, men samma livsmedel kan ha helt olika effekt på olika personer. Därför har vi tagit fram den här boken.

Liknande loggböcker rekommenderas i dag av läkare och dietister. Inget annat verktyg är lika effektivt när det gäller att identifiera de livsmedel som orsakar symtom.

Den här boken hjälper dig att:

* identifiera matallergier och matintoleranser.

* minska inflammation och magproblem

* individanpassa din kost och lära dig vilken kost just du mår bäst av

* tillämpa en läkande livsstil med god sömn, återhämtning, fysisk aktivitet och social samvaro

* bli din egen hälsodetektiv

* ta tillbaka din hälsa.

Den dagliga loggningen ser ut såhär (1/2 A4-sida).