Ger naturlig immunitet 27 gånger bättre skydd än vaccination? (Avsnitt 75 + blogg)

En studie från Israel publicerades i augusti 2021 och har blivit omskriven i ett antal svenska medier. Den visar att personer som redan haft infektion av covid-19 har 13 gånger mindre risk för infektion och 27 gånger mindre risk för symtomatisk covid-19 än personer som endast vaccinerat sig (och ej haft infektionen). Nu ska vi gå igenom studien, vad den visar och prata lite om varför naturlig infektion skulle kunna ge bättre skydd än vaccination.

Lyssna eller läs! Du kan i detta inlägg välja att lyssna på podden eller läsa vår analys.

Alt 1: Lyssna på podden där vi diskuterar studien

Vill du lyssna här ovan väljer du “listen in browser” om du lyssnar på mobilen. Det smidigaste sättet att lyssna är i din podcast-app. Välj att prenumerera på podden “Paleoteket” i din app på mobilen så missar du inga avsnitt. Läs om alla avsnitten på vår podcast-sida. 

Alt 2: Läs vår analys av studien

Du kommer säkert ihåg talet om “Flockimmunitet“ som var målet i pandemins inledningsskede. Det är precis vad den här studien studerade. Den genomfördes under utbrottet av delta-varianten i Israel och handlar om vilket skydd som uppstår efter naturlig immunitet jämfört mot vaccination med Pfizer-vaccinet.

Den israeliska studien (1) var en retrospektiv observationsstudie som jämförde tre olika grupper. Det ser inte ut att finnas inblandade kommersiella intressen i form av finansiering av läkemedelsbolag eller liknande. Studien är dock inte peer reviewed i likhet med många studier som publicerats under pandemin.

Grupperna som jämförs:

 • Grupp 1: Ej tidigare infekterade som vaccinerats med två doser av Pfizers vaccin. 
 • Grupp 2: Tidigare infekterade och som inte fått vaccin
 • Grupp 3: Tidigare infekterade och som fått en dos av Pfizers vaccin

Hur många ingick i studien?

Totalt ingick 2,5 miljoner medborgare i urvalet vilket motsvarar 26 procent av befolkningen i Israel, alltså ett mycket representativt urval. Ur denna stora grupp valdes personer ut som var äldre än 16 år och som vaccinerats, haft infektionen eller både och med tre månaders mellanrum före 28 februari 2021.

Det blev möjligt eftersom israeliska Folkhälsomyndigheten ändrade sina regler i mars så att personer som testat positivt också skulle kunna få en vaccinationsdos minst tre månader efter infektion. De följde sedan alla tre grupperna mellan 1 juni och 14 augusti då delta-varianten var den dominerande formen av virus i landet.

Resultat

Jämförelse mellan vaccinerade och infekterade:

 • 16215 personer ingick i varje grupp
 • Matchade så att grupperna skulle likna varandra: Den andra vaccinationen och infektionen skulle ha infallit under samma tidsperiod (1 januari till slutet av februari). Så att båda grupperna hade ett aktiverat svar samtidigt. 
 • 257 infektioner registrerades
 • 238 vaccinerade infekteras trots vaccination
 • 19 infekteras trots tidigare infektion – så kallad genombrottsinfektion
 • 13 gånger ökad risk för vaccinerade att få en genombrottsinfektion
 • Risken att detta resultat skulle bero på slump är mycket litet. Sannolikheten att få ett annat resultat i en annan studie är lite. Mindre än 1/1000 (P<0.001 är ett mycket lågt p-värde).

Symtomatisk infektion:

 • 199 personer sammanlagd fick symtom av sin infektion
 • 191 vaccinerade och 8 tidigare infekterade
 • 27 gånger högre risk att uppvisa symtom för de som bara var vaccinerade jämfört med de som hade naturlig immunitet
 • 9 personer hamnade totalt på sjukhus
 • 8 av dessa var vaccinerade och 1 var tidigare infekterad
 • Ingen dog i någon av grupperna

Jämförelse av vaccinerade mot tidigare infekterade OCH vaccinerade med en dos

 • 14029 personer som tidigare infekterats jämfördes med vaccinerade och infekterade
 • 81 procent av denna grupp fick sin enda dos efter positivt pcr-test
 • De fann en trend mot reduktion av risk för infektion men det var inte statiskt signifikant.

Begränsningar

Studien var inte randomiserad utan man valde ut personer till grupperna för att matcha dem. Det kan vara en svaghet i designen av studien och de försökte därför matcha för tidigare sjukdom som övervikt, hjärtsjukdom, diabetes, cancer, högt blodtryck och immunsuppression så att grupperna skulle likna varandra så mycket som möjligt. Det ska bli intressant att se om denna studie kan upprepas eller motbevisas av kommande studier.

Bekräftas av andra studier

En studie som publicerades i tidskriften Nature i juni 2021 visar att de som tillfrisknar efter infektion får fler antikroppar och fler typer i upp till ett år. (2)

Den pågående svenska community studien (3) vid Danderyds sjukhus visar i sin fjärde fas att 80 % av de som hade milda symptom våren 2020 fortfarande, ett år senare, har mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 spike proteinet. Skyddet sitter dessutom inte bara i antikropparna, utan även i den breda T-cellsimmuniteten, så det skulle kunna vara så att de har skydd resten av livet även då antikropparna försvinner.

Varför ger naturlig infektion ett bättre skydd?

Det beror på vilken sjukdom vi talar om. Naturlig infektion kan vara sämre i vissa fall som HPV-vaccin, stelkramp och pneumokocker. Där ger vaccin starkare skydd.

Men i fallet covid-19 är det spikproteinet (en del av viruset) som vaccinet går mot, och med naturlig immunitet går T-celler och antikroppar mot andra strukturer på viruset. Coronaviruset har fem olika strukturella proteiner inklusive S-proteinet (spikproteinet). Det finns alltså även N-protein HE-protein, E-protein, “skalet”, och M-proteinerna.

Risken att drabbas allvarligt av covid-19 är väldigt olika för olika grupper och därför har exempelvis Storbritannien gått ut och undantagit barn under 16 från vaccination. De försöker alltså balansera nytta mot risk. Olika länder gör på olika sätt och det återstår att se vilka som baserar sina kommande råd på den tillgängliga forskningen.

En viktig fråga att ställa är därför varför naturlig infektion ger ett så bra skydd.

Immunitet är ett stort och komplext område, som vi tänkte gå igenom i en egen artikel på paleoteket.se. Men kort sammanfattat kan man säga att en naturlig infektion ger immunförsvaret möjlighet att känna igen fler delar av ett smittämne. Vaccinet erbjuder bara en liten del av viruset och därför är det inte troligt att immuniteten blir lika bred, grovt förenklat.

Vilka praktiska slutsatser skulle kunna dras av de här studierna?

Det är inte vår uppgift att ta fram de praktiska slutsatserna och rekommendationerna, men vi tycker att dessa studier borde föranleda att man tar hänsyn till betydelsen av naturlig immunitet i samhället, och att man ställer sig frågan om det är rimligt att rekommendera att personer som har genomgått en infektion med covid-19 ska vaccinera sig. Skulle det kunna vara bättre att de inte gör det? Då skulle man sprida ut riskerna för samhället.

Alla läkemedel har risk för biverkningar

I stort sett alla läkemedel kommer med risk för biverkningar. Den risken vägs sedan mot de gynnsamma effekter man förväntar sig av läkemedlet. Normalt sett tar utvecklandet av ett nytt läkemedel eller vaccin tre till sex år för att nå den punkt vi nu kommit till på drygt ett och ett halvt år. Under dessa år genomgår läkemedelsprövningen olika faser där den sista är fas 4 då läkemedlet kommer ut på marknaden men fortfarande följs upp för att studera biverkningar. I denna process befinner vi oss nu i fas 3. Det spelar ingen roll att man påstår sig ha slagit ihop fas 3 och fas 4, det är bara semantik. Vi befinner oss rent arbetsmässigt i fas 3. Vaccinen har inte varit godkända av amerikanska FDA förrän nyligen och det beror på att de egentligen fortfarande inte kan vara godkända med de standarder vi haft för läkemedel.

Väga nytta mot risk

Enligt Läkarförbundets etiska regler får inte läkare utföra annan behandling än vad som är medicinskt motiverat för individen. Är det då medicinskt motiverat för individen att vaccinera personer som redan haft en infektion av covid-19 och alltså har 27 gånger lägre risk att uppvisa symtom än personer som endast är vaccinerade?

Och om man dessutom väger nytta mot risk för samhället, blir det ännu mer ologiskt. Att vaccinera innebär alltid en risk för biverkningar, som om de uppstår skulle utgöra problem både för individen och samhället. Nyttan för samhället är praktiskt taget obefintlig eftersom de som haft covid-19 är de som bidrar minst till smittspridningen i samhället. Hur man än vänder och vrider på frågan är det svårt att se att det är rimligt att rekommendera (eller kräva) att personer som redan haft covid-19 ska vaccinera sig – de är ju redan immuna.

Sammanfattning

 • Detta är den största studien som genomförts hittills som studerar vaccination i jämförelse med infektion.
 • 13 gånger högre risk för genombrottsinfektion med delta om du vaccinerats mellan januari och februari mot att ha infekterats under samma månader.
 • Risken för symtom var 27 gånger högre för de som bara vaccinerats.
 • Ytterligare skydd för den infekterade gruppen av vaccination var inte statistiskt signifikant. 

 

Referenser

 1. Gazit, Sivan, et al. ”Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections.” medRxiv (2021). 
 2. Wang, Zijun, et al. ”Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection.” Nature 595.7867 (2021): 426-431.
 3. https://communitystudien.com/fas-4/