Evolutionsperspektiv på hälsa – vad innebär det?

Evolutionsperspektivet utgör ett slags glasögon med vilka vi kan betrakta världen. I ljuset av evolutionen blir forskningsrön begripliga och ges ett sammanhang. Evolutionsperspektiv, vetenskap och beprövad erfarenhet är de tre hörnpelare som vi bör utgå ifrån när undersöker vad som bygger hälsa.

Tänk stort för att förstå hälsa

Det är helheten av din kost och livsstil som avgör resultatet för din hälsa. Det finns, i de flesta fall, inte detaljerade lösningar på komplexa problem som autoimmun sjukdom och kronisk inflammation. I praktiken betyder det att de symtom du har inte bara kommer att lösas av ett enskilt avgörande piller, livsmedel eller kosttillskott, även om specifika studier visar att de ger hälsofördelar.

 

”Utan evolutionsperspektivet blir biologin bara en hög med osorterade fakta, några av dem intressanta eller lustiga men utan något som helst meningsfullt sammanhang.” Theodosius Dobzhansky, professor i zoologi 

Din kropp är ett ekosystem

Kroppen fungerar mer likt en skog som behöver rätt klimat för att leva och frodas. Kosten och livsstilen är det klimat din kropp lever i och din tarmflora är ett dynamiskt ekosystem som kan påverkas av starka krafter som din livsmiljö, kolhydratintag, stress och helheten av kosten.

Under miljontals år levde dina förfäder uteslutande på mat de kunde finna i naturen. Det fanns inget annat än hela råvaror som frukter, rotfrukter, nötter, blad, kött, fisk och fågel. Dina gener har utvecklats i samspel med denna kost. Detta är det främsta skälet till att moderna matprodukter med tillsatser, socker och gluten bidrar till sjukdom. Forskningen är också glasklar på den punkten. Sjukdom är helt enkelt dina geners svar på en krock mellan ditt genetiska arv och nya miljöfaktorer.

Ett grundläggande perspektiv vi har är att hälsa bäst uppnås när du anpassar kost och livsstil till dina urgamla arvsanlag. Det som varit en del av människans miljö, kost eller livsstil under en betydande del av evolutionen kan betraktas som hälsosamt tills motsatsen är bevisad. 

 

Det som varit en del av människans miljö, kost eller livsstil under en betydande del av evolutionen kan betraktas som hälsosamt tills motsatsen är bevisad.

 

Denna grundsyn är inte kontroversiell utan delas med en stor del av forskarvärlden. Men i det populärvetenskapliga samtalet, i medierna och inom sjukvården glöms det ofta bort att människan, precis som alla andra varelser på jorden, omfattas av evolutionens grundläggande lagar. En viktig slutsats du kan ta med dig är att det som varit en del av människans miljö, kost eller livsstil under en betydande del av evolutionen kan betraktas som hälsosamt tills motsatsen är bevisad. Det omvända gäller också, att det evolutionärt nya kan betraktas som ohälsosamt tills motsatsen är bevisad. 

Den evolutionära utgångspunkten måste också prövas. Här kan du läsa mer om hur vi ser på forskning och beprövad erfarenhet och varför vi hamnat så snett med kostråden som ges till medborgarna. 

Sammanfattning

  • Den kost och den livsstil som varit en verklighet under så lång tid att den påverkat våra gener kan betraktas som hälsosam tills motsatsen är bevisad. 
  • Evolutionärt nya faktorer som processad mat och kronisk stress kan betraktas som ohälsosamma tills motsatsen är bevisad.
  • Utan evolutionsperspektivet kan vi inte tolka forskningen, sätta den i ett sammanhang och utforma råd kring livsstil och kost.