Avsnitt 57 Känslor under Coronapandemin (intervju med Christofer Gradin Franzén, leg. psykolog)

Coronapandemin gör att många av oss möter känslor som vi inte är vana vid: rädsla, oro och ovisshet. Därför har vi bjudit in psykologen Christofer Gradin Franzén för att prata om just känslor. Christofer blir intervjuad av Anna-Maria Norman. I avsnittet pratar vi om: Vad händer i våra hjärnor under perioder som denna, där vi …

Avsnitt 57 Känslor under Coronapandemin (intervju med Christofer Gradin Franzén, leg. psykolog) Läs mer