Metabol hälsa och covid-19?

”Var försiktig när du vistas utomhus, på allmän plats, under resor och i affären. Tvätta händerna, vidta försiktighetsåtgärder. Träffa inte vänner och umgås inte i större sällskap.” Råden från våra myndigheter fokuserar på hur du bör bete dig för inte bli smittad av covid-19 men utelämnar helt vad du faktiskt själv kan göra för att […]

Metabol hälsa och covid-19? Läs mer