Integritetspolicy

EU:s Dataskyddsförordning GDPR gäller från och med 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som idag reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter.Vi har valt att följa de rekommendationer som presenteras av verksamt.se. Här hittar du deras guide om du också vill veta mer.

Paleotekets integritetspolicy (från 25 maj 2018)

1 – Introduktion

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Paleoteket AB, org.nr 559058-0717 info@paleoteket.se (i denna integritetspolicy även kallad Paleoteket”, ”vi” “vår”, “oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn visar också hur vi säkerhetsställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.1 Med dig menas du som deltagare i och användare av Paleotekets tjänster, som nyhetsbrev, kommentarsfält och anmälan om deltagande i aktiviteter via våra kontaktformulär.
1.2 Paleoteket är personuppgiftsansvarig för vår hantering av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
1.3 Om du på något sätt inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@paleoteket.se. Du har också rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Men vi blir väldigt tacksamma om du först kontaktar oss först, så att vi kan försöka lösa det åt dig.
1.4 Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Var vänlig att meddela oss om dina personuppgifter behöver uppdateras eller ändras genom att skicka ett e-post till info@paleoteket.se

2 – Vad gör vi med din information?
2.1 Med ditt medgivande skickar vi dig e-post via de nyhetsbrev du ingår i och du får där uppdateringar om nya blogginlägg, podcast-avsnitt, samt om våra tjänster, produkter och samarbeten. Det går alltid att avanmäla sig genom att klicka på ”unsubscribe” längst ner eller mejla info@paleoteket.se.

2.2 Det kan hända att vi även samlar in uppgifter om dig för att kunna skicka relevant kommunikation till dig, såsom vilka länkar du varit intresserad av genom att ha läst ett mail från oss eller klickat på en länk i e-post från oss.

2.3 Som en del av vår blogg-statistik använder vi Google Analytics som registrerar information som vilken typ av enhet som används vis besök, enhetens operativsystem, webbläsarens version, i vilken del av landet du bor etc. Statistikrapporter som tas ut inkluderar endast samlad data och redovisas inte på individnivå.

2.4 Som en del av vår podcast-statistik samlar vi genom vår leverantör in information om de lyssnare som är registrerade via Soundcloud.

2.4 När du köper något från oss, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in de personuppgifter som du ger oss för att göra det möjligt för dig att ingå avtal med oss samt att leverera de tjänster och produkter som du köpt. Personuppgifterna kan också användas för att vi ska kunna erbjuda support.

 

3 – Hur behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter inkluderar alla uppgifter som ger oss möjlighet att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. Vi kan komma att behandla olika typer av dina personuppgifter såsom:
– Identitetsuppgifter som kan inkludera ditt förnamn, efternamn, jobbtitel.
– Tekniska uppgifter som kan inkludera dina inloggningsuppgifter, IP-adress, webbläsare, plug-ins till din webbläsare, tidszon och platsinformation, operativsystem och annan teknik som du genom dina enheter använder på vår webbplats.
– Profiluppgifter som kan inkludera användarnamn och lösenord, köp du genomfört, preferenser och feedback du gett oss. Kontaktuppgifter som kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och länkar till sociala medieprofil.
– Betalningsuppgifter som kan inkludera bank- och kreditkortsinformation.
– Transaktionsuppgifter som kan inkludera information om betalningar oss emellan och annan information om köp du genomfört hos oss.
Användaruppgifter som kan inkludera hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster. Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som kan inkludera hur du vill motta marknadsföring från oss och våra tredjepartstjänster.

3.2 Vi kan också använda oss av samlade uppgifter från dina personuppgifter som inte identifierar vem du är. De samlade uppgifterna räknas inte som personuppgifter förrän vi kan koppla ihop dem med dig. T.ex. kan vi analysera hur många av besökarna på vår webbplats som använder en viss funktion genom att använda samlade uppgifter. Om vi kan koppla ihop dessa samlade uppgifter till dina personuppgifter och därmed identifiera dig blir även de samlade uppgifterna personuppgifter och behandlas därefter.

4 – Hur samlar vi in dina personuppgifter?
4.1 Vi samlar in dina personuppgifter genom att använda olika metoder såsom:
Direktkontakt: Du kan exempelvis ge oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats eller kommunicera med oss via brev, telefon, e-mejl eller när du:
köper våra produkter och tjänster
börjar prenumerera på någon av våra tjänster (t.ex. e-postutskick)
ber om att vi ska skicka information eller marknadsföring till dig
deltar i en undersökning, kampanj eller tävling
ger oss feedback

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

Tredjepartstjänster eller offentliga källor: Vi kan få uppgifter om dig genom olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom: tekniska uppgifter från analysverktyg såsom Google baserade utanför EU, annonsverktyg såsom Google och Facebook baserade utanför EU, kontakt-, betalnings- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster såsom till exempel Stripe och Paypal baserade utanför EU, kontakt- och identitetsuppgifter från leverantörer såsom Hitta.se och Allabolag.se baserade inom EU, offentliga kontakt- och identitetsuppgifter från myndigheter såsom Bolagsverket baserade inom EU.

5 – Varför behandlar vi dina personuppgifter?
5.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när det finns en laglig grund till behandlingen. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är:
– för att ha möjlighet att leverera det som är överenskommet i samband med din registrering av nyhetsbrev eller köp
– för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagar
– när det finns ett berättigat intresse för Paleoteket (så länge inte ditt intresse av skydd för dina personuppgifter väger tyngre), s.k. intresseavvägning för att exempelvis skicka marknadsföring till dig.

5.2 När vi frågar efter dina personuppgifter frågar vi dig även om ditt medgivande och ber dig bekräfta via e-post att vi får skicka marknadsföring till dig. Vi ger dig möjlighet att ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att ändra inställningar i vårt preferenscenter alternativt klicka på länken “Unsubscribe” eller “Avsluta prenumerationen” som finns i all e-post som vi skickar i form av e-postmarknadsföring till dig. Du kan också höra av dig till info@paleoteket.se för att ta tillbaka ditt medgivande.

6 – Vem lämnar vi dina personuppgifter till?
6.1 Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

6.2 Generellt sett är de tredjepartstjänster vi använder endast till för att samla in och behandla information som behövs för att tillåta dem att leverera de tjänster som vi anlitat dem för. Dessa leverantörer är:
Tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-, system- och administrationstjänster, professionella rådgivare i form av jurist, bank, revisor och försäkringsbolag, myndigheter där det finns gällande lagkrav.

6.3 Om vår verksamhet och/eller webbplats blir uppköpt eller går ihop med ett annat företag, kan din information bli överförd till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja och ge support för våra produkter och tjänster.

7 – Din säkerhet är viktig för oss
7.1 Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi inte tappar bort, felaktigt använder, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör dina personuppgifter. I tillägg hanteras dina personuppgifter endast av anställda, leverantörer och tredjepartstjänster där det finns ett nödvändigt behov.

7.2 Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

7.3 Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartssidor, plug-ins och applikationer. När du klickar på länkar eller godkänner tillägg kan det göra att du godkänner att tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra sajter. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicys på andra sajter som du besöker.

8 – Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
8.1 Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen).

8.2 För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara dina personuppgifter tittar vi på mängden, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som finns. Enligt gällande bokföringslag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum.

8.3 Vid vissa omständigheter kan du be oss radera dina personuppgifter, gällande radering av dina uppgifter var vänlig kontakta oss på info@paleoteket.se.

8.4 Vid vissa omständigheter kan vi välja att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för statistik och analys, i ett sådant fall har vi möjlighet att obegränsat använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

9 – Dina rättigheter
9.1 I enlighet med gällande lagstiftning har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter.
Dessa rättigheter är att:
begära tillgång till dina personuppgifter
begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
begära radering av dina personuppgifter
invända mot hanteringen av dina personuppgifter
begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas
begära ett utdrag av dina personuppgifter
ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras
Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
Om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@paleoteket.se

9.2 Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter), men vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi komma att neka din begäran under dessa omständigheter.

9.3 Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerhetsställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter).

10 – Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar sker så fort vi har publicerat ändringarna på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om dessa och om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Paleoteket innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

11 – Frågor och kontaktuppgifter
Om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som vi har om dig eller helt enkelt vill ha mer information kan du kontakta oss på info@paleoteket.se